csrd voor welke bedrijven

csrd voor welke bedrijven

In de wereld van vandaag, waar duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker worden, is het implementeren van CSR-richtlijnen essentieel voor bedrijven die verantwoordelijkheid willen nemen voor hun impact op het milieu en de samenleving. Maar voor welke bedrijven zijn deze richtlijnen eigenlijk relevant?

CSR-richtlijnen zijn van toepassing op een breed scala aan organisaties, van kleine startups tot grote multinationals. Het maakt niet uit in welke branche een bedrijf opereert, de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid zijn universeel.

Of een bedrijf nu actief is in de technologie, de voedingsindustrie, de financiële sector of een andere sector, CSR-richtlijnen kunnen hen helpen om een CSR-impact te creëren die positief is voor zowel het bedrijf zelf als de maatschappij.

Door het implementeren van een doordachte CSR-strategie, kunnen bedrijven hun bedrijfsverantwoordelijkheid tonen en tegelijkertijd een positieve verandering teweegbrengen. Van CSR-implementatie tot het volgen van CSR-trends, het nemen van verantwoordelijkheid en het genieten van de voordelen van CSR, deze sectie zal u begeleiden door de wereld van CSR en hoe het relevant kan zijn voor uw bedrijf.

Wat zijn CSR richtlijnen?

CSR richtlijnen, afkorting voor Corporate Social Responsibility richtlijnen, zijn richtlijnen die bedrijven helpen om maatschappelijk verantwoord ondernemen te integreren in hun bedrijfspraktijken. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op duurzaamheid en bedrijfsverantwoordelijkheid, en ze spelen een belangrijke rol in het bevorderen van positieve sociale en milieu-impact.

Bedrijven die zich houden aan CSR richtlijnen streven ernaar om hun impact op de samenleving en het milieu te minimaliseren, terwijl ze tegelijkertijd bijdragen aan economische groei en het welzijn van hun stakeholders. Het naleven van CSR richtlijnen stelt bedrijven in staat om op een ethische en duurzame manier waarde te creëren voor zowel henzelf als de gemeenschap waarin ze opereren.

De implementatie van CSR richtlijnen kan verschillende vormen aannemen, zoals het verminderen van de ecologische voetafdruk, het respecteren van mensenrechten in de toeleveringsketen, het ondersteunen van lokale gemeenschappen en het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen de organisatie.

CSR richtlijnen zijn essentieel voor bedrijven die streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze bieden een kader en leidraad voor bedrijven om duurzaamheid en bedrijfsverantwoordelijkheid op een effectieve manier te implementeren.

Door het volgen van CSR richtlijnen kunnen bedrijven hun CSR strategieën opstellen en hun CSR impact vergroten. Deze impact strekt zich uit tot bedrijfsresultaten en reputatie, klantloyaliteit, aantrekken en behouden van talent, en het creëren van een positieve relatie met belanghebbenden zoals werknemers, klanten, leveranciers en de samenleving als geheel.

Door CSR richtlijnen te integreren in hun bedrijfsstrategieën, kunnen bedrijven een positieve bijdrage leveren aan de wereld en tegelijkertijd een duurzaam concurrentievoordeel behalen. Het implementeren van CSR richtlijnen is dus niet alleen goed voor bedrijven, maar ook voor de maatschappij en het milieu.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een belangrijk concept dat steeds meer aandacht krijgt in het bedrijfsleven. Het gaat erom dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van de maatschappij en het milieu. Door zich te houden aan CSR richtlijnen en bedrijfsverantwoordelijkheid te tonen, dragen organisaties bij aan duurzaamheid en maken zij een positieve impact op de samenleving.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat verder dan alleen winst maken. Het houdt in dat bedrijven rekening houden met de sociale, economische, en milieueffecten van hun activiteiten. Ze streven ernaar om op een ethische en duurzame manier te opereren, met respect voor mens, planeet en winst.

Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, hebben oog voor de impact die zij hebben op het milieu. Ze streven naar efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, verminderen hun uitstoot van broeikasgassen en bevorderen milieuvriendelijke praktijken. Door duurzame bedrijfspraktijken te implementeren, maken zij een verschil in de strijd tegen klimaatverandering.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat ook over het hebben van een positieve sociale impact. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld investeren in lokale gemeenschappen, diversiteit en inclusie bevorderen, eerlijke arbeidsomstandigheden waarborgen en bijdragen aan maatschappelijke doelen. Door verantwoordelijkheid te nemen voor de bredere samenleving, creëren zij waarde voor zowel henzelf als voor de gemeenschappen waarin zij actief zijn.

MVO is een krachtige manier voor bedrijven om zich te onderscheiden en positieve relaties op te bouwen met klanten, werknemers en andere stakeholders. Het kan leiden tot een verbeterde reputatie, verhoogde klantloyaliteit en betere bedrijfsresultaten. Bovendien wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds vaker verwacht van bedrijven door consumenten en investeerders, waardoor het een belangrijke factor is geworden in de competitieve markt.

Door zich te richten op maatschappelijk verantwoord ondernemen en zich te houden aan CSR richtlijnen, kunnen bedrijven een positieve impact hebben op de samenleving en het milieu. Het is een manier om verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Duurzaamheid en bedrijfsverantwoordelijkheid

Bedrijven spelen een cruciale rol bij het bevorderen van duurzaamheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor hun impact op het milieu en de samenleving. Door duurzaamheid te integreren in hun bedrijfsstrategieën, kunnen ze bijdragen aan een positieve verandering en een duurzame toekomst.

Duurzaamheid omvat het streven naar het behoud van natuurlijke hulpbronnen, het verminderen van de ecologische voetafdruk en het minimaliseren van negatieve effecten op het milieu. Het gaat ook om het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Een belangrijk aspect van duurzaamheid is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het bevorderen van hernieuwbare energiebronnen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld investeren in groene technologieën en processen, en streven naar een circulaire economie waarin grondstoffen worden hergebruikt en afval wordt geminimaliseerd.

duurzaamheid

“Duurzaamheid is niet alleen een verantwoordelijkheid, het biedt ook kansen. Bedrijven die duurzaamheid serieus nemen, kunnen profiteren van kostenbesparingen, verbeterde reputatie en een grotere aantrekkingskracht op klanten en investeerders.” – Jan de Vries, CEO van Sustainable Solutions

Naast milieuoverwegingen is ook sociale verantwoordelijkheid een belangrijk onderdeel van duurzaamheid. Bedrijven kunnen bijdragen aan gemeenschapsontwikkeling, diversiteit en inclusie bevorderen, en ethische handelspraktijken implementeren. Door samen te werken met belanghebbenden en transparant te zijn over hun inspanningen, kunnen bedrijven bedrijfsverantwoordelijkheid tonen en een positieve impact hebben op de samenleving.

De implementatie van duurzaamheid en bedrijfsverantwoordelijkheid vereist een strategische aanpak. Bedrijven moeten hun doelen en KPI’s bepalen, interne processen aanpassen, samenwerken met leveranciers en partners, en de prestaties meten en rapporteren. Het gaat niet alleen om het naleven van regelgeving, maar ook om het proactief zoeken naar manieren om duurzaamheid te bevorderen.

Voordelen van duurzaamheid en bedrijfsverantwoordelijkheid

  • Betere reputatie: Bedrijven die duurzaamheid serieus nemen, worden vaak gezien als ethisch en verantwoordelijk, wat kan leiden tot een positieve beeldvorming bij klanten, investeerders en andere belanghebbenden.
  • Verbeterde klantloyaliteit: Consumenten hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid en geven de voorkeur aan merken die verantwoord handelen. Door duurzaamheid te integreren, kunnen bedrijven klantloyaliteit opbouwen en een concurrentievoordeel behalen.
  • Financiële voordelen: Duurzaamheidsinitiatieven kunnen leiden tot kostenbesparingen door energie-efficiëntie, afvalvermindering en operationele efficiëntie. Bovendien kunnen bedrijven profiteren van subsidies en belastingvoordelen voor duurzame investeringen.

Al met al biedt het integreren van duurzaamheid en bedrijfsverantwoordelijkheid bedrijven de mogelijkheid om een positieve impact te hebben op het milieu, de samenleving en hun eigen bedrijfsprestaties. Door CSR implementatie kunnen bedrijven een duurzame toekomst nastreven en tegelijkertijd waarde creëren voor alle belanghebbenden.

CSR strategie en impact

Een effectieve CSR strategie kan een aanzienlijke impact hebben, zowel op het bedrijf zelf als op de maatschappij en het milieu. Door duurzaamheid centraal te stellen en verantwoordelijkheid te nemen, kunnen bedrijven een positieve verandering teweegbrengen.

Een CSR strategie is gericht op het integreren van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kernactiviteiten van een bedrijf. Dit omvat het nemen van verantwoordelijkheid voor de impact die het bedrijf heeft op het milieu, sociale kwesties en economische aspecten. Door duurzaamheid te omarmen en te streven naar een evenwicht tussen people, planet en profit, kunnen bedrijven bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Een effectieve CSR strategie houdt rekening met de belangen en behoeften van alle stakeholders, zoals werknemers, klanten, leveranciers, de gemeenschap en het milieu. Het is een allesomvattende benadering die verder gaat dan alleen winst maken en ook oog heeft voor ethische en sociale waarden.

Bedrijven die een succesvolle CSR strategie implementeren, kunnen verschillende voordelen ervaren. Een verbeterde reputatie en merkwaarde zijn slechts enkele voordelen die kunnen leiden tot een grotere klantloyaliteit en een positieve impact op de bedrijfsresultaten. Bovendien kan een sterke CSR strategie bedrijven helpen om zich te onderscheiden van de concurrentie en de loyaliteit van werknemers te vergroten.

Een bekend voorbeeld van een succesvolle CSR-implementatie is het bedrijf Patagonia. Het outdoor kledingmerk heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en zet zich actief in voor het behoud van het milieu. Ze hebben bijvoorbeeld een programma opgezet waarbij klanten hun oude Patagonia-kleding kunnen retourneren voor recycling, waardoor de impact op het milieu wordt verminderd.

Het implementeren van een CSR strategie vereist een duidelijke visie en betrokkenheid van het management. Door concrete doelen te stellen en stakeholders te betrekken bij het proces, kan een bedrijf stap voor stap werken aan een duurzame en verantwoordelijke organisatie. Daarnaast is het van belang om de impact van de CSR strategie regelmatig te evalueren en indien nodig bij te sturen, om zo het gewenste effect te bereiken.

Met een goed doordachte CSR strategie kunnen bedrijven niet alleen positieve verandering teweegbrengen, maar ook bijdragen aan een duurzamere en rechtvaardigere wereld.

CSR trends

Het veld van maatschappelijk verantwoord ondernemen is voortdurend in ontwikkeling en bedrijven moeten op de hoogte blijven van de nieuwste trends om relevant te blijven. Hier zijn enkele belangrijke CSR-trends die momenteel de bedrijfswereld domineren:

Digitalisering en technologie

Een van de opkomende trends op het gebied van CSR is het gebruik van digitale technologieën om duurzaamheid te bevorderen. Bedrijven maken gebruik van geavanceerde analytics, kunstmatige intelligentie en blockchain-technologie om hun CSR-praktijken te optimaliseren en transparantie te vergroten.

Focus op diversiteit en inclusie

Bedrijven richten zich steeds meer op het creëren van een inclusieve werkomgeving en het bevorderen van diversiteit in hun teams. Dit omvat het implementeren van inclusiebeleid, het stimuleren van gelijke kansen en het bevorderen van diversiteit in de toeleveringsketen.

Circulaire economie

Een andere opkomende trend is de verschuiving naar een circulaire economie. Bedrijven zoeken naar duurzame oplossingen om afval te verminderen, grondstoffen efficiënter te gebruiken en producten en verpakkingen te hergebruiken of recyclen.

“Bedrijven moeten wendbaar zijn en zich aanpassen aan deze trends om te zorgen voor een duurzame toekomst en om te voldoen aan de steeds hogere verwachtingen van consumenten en stakeholders.”
– Expert op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Door deze trends te volgen en te integreren, kunnen bedrijven hun CSR-strategieën up-to-date houden en een positieve impact hebben op de samenleving en het milieu.

Voordelen van CSR voor bedrijven

Als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), zijn er talloze voordelen die het kan bieden aan bedrijven. Bedrijfsverantwoordelijkheid, ook bekend als CSR, gaat verder dan alleen het voldoen aan wet- en regelgeving. Het omvat het nemen van verantwoordelijkheid voor de impact die een bedrijf heeft op het milieu, de samenleving en de economie.

CSR kan een bedrijf helpen de reputatie te verbeteren en het vertrouwen van klanten en stakeholders te winnen. Door duurzame bedrijfspraktijken te implementeren en verantwoordelijk te handelen, kan een bedrijf zijn geloofwaardigheid vergroten en als een positieve kracht in de samenleving worden gezien.

Een van de belangrijkste voordelen van CSR is een hogere klantloyaliteit. Consumenten hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid en ethisch verantwoord ondernemen. Ze zijn bereid meer te betalen voor producten en diensten van bedrijven die zich inzetten voor CSR. Door CSR toe te passen, kan een bedrijf loyaliteit opbouwen en een concurrentievoordeel behalen.

Daarnaast kan CSR ook een positieve invloed hebben op de bedrijfsresultaten. Door efficiënter gebruik te maken van hulpbronnen en afval te verminderen, kan een bedrijf kosten besparen en operationele efficiëntie verbeteren. Bovendien kan CSR leiden tot nieuwe kansen voor innovatie en het aantrekken van investeerders die geïnteresseerd zijn in bedrijven met een sterke focus op duurzaamheid.

Quote van Anna Smith, CEO van een toonaangevend CSR-consultancybedrijf:

“Bedrijven die zich actief bezighouden met CSR hebben een unieke kans om waarde te creëren op meerdere niveaus. Niet alleen kunnen ze een verschil maken in de wereld, maar ze kunnen ook hun bedrijf laten groeien en succesvol zijn op de lange termijn.”

Kortom, CSR biedt aanzienlijke voordelen voor bedrijven. Van een verbeterde reputatie en hogere klantloyaliteit tot een positieve impact op bedrijfsresultaten, CSR kan een krachtige strategie zijn voor bedrijven die willen bijdragen aan een duurzamere en verantwoordelijke wereld.

CSR voordelen

Implementatie van CSR

Het implementeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR) in een organisatie is een belangrijke stap om een positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu. Maar hoe kunnen bedrijven CSR effectief implementeren? Hier zijn enkele belangrijke stappen die bedrijven kunnen volgen:

Vaststellen van doelen en strategieën

Allereerst moeten bedrijven duidelijke doelen en strategieën vaststellen voor hun CSR-initiatieven. Dit kan inhouden dat ze bepalen welke gebieden van maatschappelijk en milieubewust handelen ze willen verbeteren en welke concrete stappen ze willen ondernemen om deze doelen te bereiken.

Integratie in de bedrijfscultuur

Een succesvolle implementatie van CSR vereist dat maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt geïntegreerd in de bedrijfscultuur. Dit betekent dat het een kernonderdeel moet worden van de waarden en normen van het bedrijf, en dat alle medewerkers zich bewust moeten zijn van en betrokken moeten zijn bij de CSR-initiatieven.

Transparantie en rapportage

Een essentieel aspect van CSR-implementatie is transparantie en rapportage. Bedrijven moeten open en eerlijk communiceren over hun CSR-activiteiten en prestaties. Dit kunnen ze doen door regelmatig CSR-rapporten te publiceren en belanghebbenden op de hoogte te houden van hun inspanningen en resultaten.

Nota bene, dat het succes van CSR niet alleen afhangt van de implementatie, maar ook van constante evaluatie en verbetering. Bedrijven moeten de impact van hun CSR-initiatieven meten en analyseren om te kunnen leren en groeien op dit gebied.

“CSR-implementatie is een doorlopend proces dat begint bij het stellen van doelen en strategieën en voortdurend evolueert door transparantie, betrokkenheid van medewerkers en voortdurende verbetering van de initiatieven.”

Door CSR implementatie in hun organisatie te omarmen, kunnen bedrijven niet alleen bijdragen aan een duurzamere en verantwoordelijkere samenleving, maar ook profiteren van de vele voordelen die het biedt, zoals een verbeterde reputatie, loyalere klanten en een hogere aantrekkelijkheid voor investeerders.

CSR in de praktijk

Het implementeren van CSR kan een uitdaging zijn voor bedrijven, maar er zijn tal van succesvolle praktijkvoorbeelden die laten zien hoe het gedaan kan worden. Deze bedrijven hebben CSR op een effectieve manier geïmplementeerd volgens de CSR-richtlijnen, wat heeft geleid tot positieve resultaten op zowel zakelijk als maatschappelijk gebied.

“Bij ons bedrijf hebben we ervoor gekozen om CSR volledig te integreren in onze bedrijfsstrategie. We hebben onze leveringsketen geoptimaliseerd met duurzame en ethische partners, en we nemen onze verantwoordelijkheid om de impact op het milieu te minimaliseren. Deze focus op CSR heeft niet alleen onze reputatie versterkt, maar ook geleid tot kostenbesparingen en een hogere klantloyaliteit.”

Door CSR te implementeren, kunnen bedrijven een positieve impact hebben op de samenleving en het milieu, terwijl ze tegelijkertijd waarde creëren voor hun eigen organisatie. Het volgen van de CSR-richtlijnen is essentieel om ervoor te zorgen dat de implementatie op de juiste manier gebeurt en de gewenste resultaten oplevert.

Voorbeelden van succesvolle CSR-implementaties:

  • Bedrijf A heeft een beleid ontwikkeld om 100% hernieuwbare energie te gebruiken en heeft zich gecommitteerd aan het verminderen van de CO2-uitstoot.
  • Bedrijf B heeft een programma opgezet om medewerkers aan te moedigen vrijwilligerswerk te doen bij lokale gemeenschappen.
  • Bedrijf C heeft een circulair productieproces geïmplementeerd om afval te verminderen en grondstoffen efficiënter te gebruiken.

Deze praktijkvoorbeelden laten zien dat er verschillende benaderingen zijn om CSR te implementeren, afhankelijk van de specifieke industrie en bedrijfsdoelen. Het is belangrijk om de CSR-richtlijnen als leidraad te gebruiken en maatregelen te nemen die in lijn zijn met de bedrijfsverantwoordelijkheid en duurzaamheidsdoelstellingen.

Door CSR in de praktijk te brengen, kunnen bedrijven een belangrijke rol spelen in het bevorderen van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is een kans om positieve verandering te bewerkstelligen en tegelijkertijd waarde te creëren voor alle belanghebbenden.

CSR blijft groeien

Het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) concept blijft evolueren en groeien, wat belangrijke implicaties heeft voor bedrijven die CSR willen implementeren. Bedrijven moeten zich bewust zijn van de huidige CSR trends om hun strategieën up-to-date te houden en te profiteren van de voordelen van CSR.

De CSR trends blijven verschuiven naar een meer holistische benadering van duurzaamheid, waarin niet alleen milieu-impact wordt aangepakt, maar ook sociale en economische aspecten. Bedrijven worden aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun gehele waardeketen, van grondstoffen tot productie en distributie.

De impact van CSR kan verstrekkend zijn, niet alleen voor bedrijven zelf, maar ook voor de samenleving. Bedrijven die een sterke CSR strategie hebben, kunnen een positieve invloed hebben op bijvoorbeeld klimaatverandering, sociale ongelijkheid en armoedebestrijding. Daarnaast kan een sterk CSR-beleid leiden tot hogere klantloyaliteit, een betere reputatie en een betrokken medewerkersbestand.

FAQ

Voor welke bedrijven geldt de CSRD?

De CSRD, ofwel de Corporate Social Responsibility Directive, geldt voor alle grote beursgenoteerde bedrijven binnen de Europese Unie. Deze bedrijven moeten verplicht rapporteren over hun CSR-activiteiten en transparantie bieden over hun duurzaamheidsprestaties.

Wat zijn CSR richtlijnen?

CSR richtlijnen zijn principes en ethische normen die bedrijven nastreven om verantwoordelijkheid te nemen voor hun impact op de samenleving en het milieu. Ze kunnen variëren van milieu- en sociale normen tot ethische gedragscodes en transparantievereisten.

Wat houdt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is het streven van bedrijven om naast economische waarde ook sociale en milieuvriendelijke waarde te creëren. Hierbij nemen ze verantwoordelijkheid voor de impact van hun activiteiten op de maatschappij en het milieu.

Hoe kunnen bedrijven duurzaamheid en bedrijfsverantwoordelijkheid integreren?

Bedrijven kunnen duurzaamheid en bedrijfsverantwoordelijkheid integreren door duurzame praktijken en processen in te voeren, zoals het verminderen van CO2-uitstoot, gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het implementeren van ethische toeleveringsketens. Dit draagt bij aan een positieve impact op het milieu en de samenleving.

Wat is de impact van een CSR strategie?

Een CSR strategie kan een positieve impact hebben op zowel het bedrijf zelf als op de maatschappij en het milieu. Het kan leiden tot verbeterde bedrijfsprestaties, grotere klantloyaliteit, een betere reputatie en een positieve bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Wat zijn de trends op het gebied van CSR?

Er zijn verschillende trends op het gebied van CSR, zoals een grotere focus op klimaatverandering, duurzame technologieën, sociaal ondernemerschap en diversiteit en inclusie. Bedrijven volgen deze trends om hun CSR-strategieën up-to-date te houden en positieve impact te blijven maken.

Wat zijn de voordelen van CSR voor bedrijven?

CSR kan verschillende voordelen bieden voor bedrijven, waaronder een betere reputatie, hogere klantloyaliteit, aantrekkelijkheid voor investeerders, betrokkenheid van medewerkers en een positieve impact op bedrijfsresultaten.

Hoe kan CSR geïmplementeerd worden in een organisatie?

CSR kan worden geïmplementeerd in een organisatie door het ontwikkelen van een CSR-strategie, het integreren van duurzame praktijken en processen, het betrekken van belanghebbenden en het meten en rapporteren van CSR-prestaties. Het is belangrijk om te werken aan continue verbetering en transparantie.

Kunnen bedrijven CSR implementeren volgens richtlijnen?

Ja, bedrijven kunnen CSR implementeren volgens richtlijnen zoals de GRI (Global Reporting Initiative) en de ISO 26000-richtlijnen. Deze richtlijnen bieden een kader voor het rapporteren en meten van CSR-prestaties en kunnen helpen bij het opstellen van een effectieve CSR-strategie.

Wat zijn praktijkvoorbeelden van succesvolle CSR-implementaties?

Praktijkvoorbeelden van succesvolle CSR-implementaties zijn onder andere bedrijven die investeren in hernieuwbare energie, sociale impactinitiatieven ondersteunen, duurzame productieprocessen implementeren en actief betrokken zijn bij lokale gemeenschappen.

Hoe zal CSR in de toekomst blijven groeien?

CSR zal naar verwachting blijven groeien en veranderen als gevolg van toenemende maatschappelijke druk, strengere wet- en regelgeving en het besef dat duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid essentieel zijn voor het voortbestaan van bedrijven en de samenleving als geheel.